Erasmus+ | Proiectul RELeCo

Unul dintre obiectivele urmărite este crearea de valoare adăugată prin îmbunătățirea calității ofertei de învățare prin abordări inovatoare și utilizarea OER. Scopul nostru este promovarea practicilor inovatoare în educație prin metode de învățare personalizate de mobilitate virtuală cu TIC și învățarea activă. Proiectul va asigura o creștere a participării la învățare și o creștere a competențelor elevilor.

Motivul acestui proiect este de a dezvolta educația virtuală interactivă bazat pe pedagogia inovației, atât în UE cât și la nivel global și sprijin pentru aplicarea în viața reală a cunoștințelor învățate. Alternative learning cu e-learning în ceea ce privește tranziția de la gestionarea deșeurilor către utilizarea eficientă a resurselor reprezintă un instrument solid pentru a ajunge la public care nu au primit cunoștințe de încredere despre astfel de probleme. În afară de problemele comune cum ar fi pregătirea generației noastre viitoare adaugând cunoștințe necesare pentru a construi un mediu mai curat și mai durabil, care îmbunătățește calitatea vieții umane, cautam să dezvoltăm un concept adecvat de învățare inovatoare, care promovează un mediu internațional de învățare fără schimb de studenți / profesor. Creează o cooperare a elevilor/studenților pentru gasirea celor mai potrivite solutii tehnice de e-learning.

Utilizarea eficientă a resurselor este factorul cheie în cadrul strategiei UE 2020. Creșterea eficienței resurselor este singura modalitate de a susține creșterea economică și ocuparea forței de muncă a UE. Prin creșterea eficienței resurselor UE poate lupta împotriva schimbărilor climatice, să îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și diminuarea impactului asupra mediului. Ca parteneri de proiect am înteles nevoia de a contribui la accelerarea punerii în aplicare pe deplin a legislației UE în domeniul deșeurilor. Punerea în aplicare va duce la crearea de sute de mii de noi locuri de muncă și realizarea de economii de costuri de peste 70 de miliarde de euro pe an. O parte a proiectului este o contribuție la obiectivele cheie din UE privind deșeurile, cum ar fi de reciclare de 50% din deșeuri (2020); reducerea depozitării de deșeuri municipale biodegradabile la 35% (2016); 70% din deșeurile din construcții și demolări să fie pregătite pentru reutilizare (2020); baterii și acumulatori 45% colectate (2016) etc.

Conceptul inovator de învățare mixtă va fi dezvoltat ca un instrument principal pentru utilizarea eficientă a resurselor de auto-educare. Unul dintre obiective este de a oferi studenților din învățământul superior o posibilitate de a dezvolta competențele lor, cum ar fi capacitatea de a gasi noi soluții inovatoare în grupuri multidisciplinare, precum și identificarea oportunităților din domeniile în care sunt. Prin cooperarea cu diferite universități transnaționale specializate în diverse domenii, scopul nostru este de a schița, crea, testa (prin module pilot pe tot parcursul proiectului) și punerea în aplicare a unui concept de învățare articulat și eficient folosind cea mai bună platformă de învățare virtuală, care va fi utilizată în mod continuu chiar după ce proiectul este finalizat. De asemenea, scopul de a oferi un exemplu de bună diseminare a informațiilor cu privire la utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât și în alte domenii se poate crește gradul de conștientizare cu privire la problemele de mediu.

Există multe moduri diferite de îmbunătățire a eficienței utilizării resurselor ca soluții tehnice și noi inovații. O modalitate importantă este creșterea educației și motivația. Educația prin utilizarea eficientă a resurselor nu este disponibilă într-o scară atât de ridicată – prin urmare, există o cerere foarte mare pentru noi studii de eficiență inovatoare și de cost rațional al resurselor, precum și difuzarea de informații cu privire la economiea circulară, o alternativă potențială pentru o mai bună gestionare a exploatării mediului.

Educația contribuie, de asemenea, la construirea motivației studenților în utilizarea eficientă a resurselor, prin dezvoltarea platformelor de utilizarea eficientă a resurselor (studenți din mai multe țări vor lucra împreună), care va pune în aplicare pe lângă sarcinile provenind din operatorii eficiență a resurselor, formând o cooperare student-companie, colectarea de informații și de proces într-un grup și alte metode eficiente.

TIC este esențială pentru promovarea transferului inovator de cunoaștere. Metode convenționale nu sunt la fel de atractive pentru o minte tanara, acestea trebuie să se adapteze și să pună în aplicare o atitudine de învățare activă, care este mult mai eficientă și atrage chiar și acei candidați care nu sunt interesați de subiect, în scopul de a spori modul de învățare și motivația cu privire la utilizarea eficientă a resurselor sau economiei circulare. Forma finală a conceptului nostru blended learning implementată prin intermediul platformei noastre de învățare promite transmiterea de cunoștinte și de idei în cele mai atractive moduri, accenuând colaborarea internațională.